Mesures COVID-19

El festival seguirà els següents protocols d’acord amb la normativa vigent:
 • Desinfecció de tots els espais.
 • A l’entrada de tots els espais hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • L’aforament i la disposició del seients compliran les distàncies de seguretat requerides.
 • L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i sota control del personal d’acomodació per garantir la distància de seguretat.
 • Als espais no es facilitarà cap full de mà ni programa del Festival en paper. La informació estarà disponible en línia.
 • A tots els espais on sigui necessari s’habilitaran diferents accessos i sortides per tal de no produir aglomeracions de persones.
Mesures individuals:
 • Recorda que a tots el espais del festival cal mantenir una distància de seguretat entre persones de 2 metres.
 • L’ús de la mascareta és obligatori en espais tancats i en espais oberts.
 • L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal d’acomodació.
 • Serà necessari arribar als espais de representació amb un mínim de 30 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada.
 • Et recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.
 • Si penses que pots tenir símptomes del covid-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa.