El Festival

El FESTIVAL

fastt

Teatre i Territori

El fastt és un festival d’arts escèniques que aposta per la descentralització de l’exhibició cultural i per l’apropament de les arts escèniques a les zones rurals, concretament als MICROPOBLES.

Desenvolupat en xarxa amb diferents micropobles de l’Alt Empordà. El projecte busca diluir el concepte de municipi en el marc del festival i concebre els diferents espais com a part d’un territori conjunt.

D’aquesta forma es vol posicionar la comarca de l’Alt Empordà en el mapa cultural de la província, oferint cada estiu una programació variada i de qualitat. El festival pretén ser un punt d’interès cultural i turístic de la comarca i oferir als seus habitants una millora de la seva vida socio-cultural.

Volem mostrar la diversitat cultural de Catalunya oferint una programació variada i complementària, en la qual es representin les diferents disciplines escèniques i artístiques existents.

La programació es defineix seguint  els valors i objectius que s’ha fixat el festival com també procurant garantir la coherència i la diversitat d’estils escènics. El festival presenta cada any una convocatòria oberta per a totes aquelles companyies que vulguin presentar el seu projecte. El procés de selecció es fa a través de l’equip tècnic del festival amb col·laboració dels veïns i veïnes dels municipis de la Comissió.

Reprodueix vídeo

Els inicis

El 2013 va néixer l’associació FAST a l’Era del Mas Gironí on es va iniciar el projecte. Durant els seus primers 5 anys de vida el festival va oferir  múltiples propostes escèniques;en les que es va donar veu tant a companyies consolidades com emergents centrant la seva activitat en l’exhibició.

A partir del 2019 l’Associació FAST decideix repensar el seu format i incorpora un nou equip, per donar una nova perspectiva al festival i ampliar les possibilitats de creixement i consolidació com a referent cultural de la comarca. Afegint diverses activitats més enllà del festival.

Part de l'equip del FAST l'any 2015 al Mas Gironí.

un projecte amb valors

Territori /

El projecte ha de tenir una fidelitat social amb el territori. Treballar per l’equilibri territorial tinguent en compte les particularitats dels micropobles.

Diversitat /

Treballem per eliminar de forma taxativa qualsevol discriminació per diferència de gènere, raça, religió, classe social o qualsevol altre aspecte.

Col·laboració /

Creiem en l’associacionisme i en la col·laboració entre diferents agents com a mètode de treball i de capacitació de les diferents oportunitats.

Democràcia cultural /

Perquè la cultura pugui contribuir a crear comunitat, el públic ha de ser participatiu i no un simple espectador. La participació permet eixamplar la mirada i democratitzar la relació de la cultura amb la ciutadania.

Qualitat /

Treballem per oferir la màxima qualitat, tant a nivell artístic com professional. No volem oblidar tampoc la qualitat de les relacions humanes amb tots els nostres espectadors i col·laboradors.

Dignificació del sector /

Tothom ha de treballar en condicions dignes. Treballem per desprecaritzar totes les tasques i posicions laborals. Valorem tant la feina dels artistes com la de tots els implicats en el projecte.

Descobreix les imatges dels primers anys