Valors

Un festival amb valors

Territori /

El projecte ha de tenir una fidelitat social amb el territori. Treballar per l’equilibri territorial tinguent en compte les particularitats dels micropobles.

Diversitat /

Treballem per eliminar de forma taxativa qualsevol discriminació per diferència de gènere, raça, religió, classe social o qualsevol altre aspecte.

Col·laboració /

Creiem en l’associacionisme i en la col·laboració entre diferents agents com a mètode de treball i de capacitació de les diferents oportunitats.

Democràcia cultural /

Perquè la cultura pugui contribuir a crear
comunitat, el públic ha de ser participatiu
i no un simple espectador. La participació permet eixamplar la mirada i democratitzar la relació de la cultura amb la ciutada-
nia.

Qualitat /

El projecte treballa per oferir la màxima qualitat, tant a nivell artístic com professional. No volem oblidar tampoc la qualitat de les relacions humanes amb tots els nostres espectadors i col·laboradors.

Dignificació del sector /

Tothom ha de treballar en condicions dig-
nes i s’ha de posar en valor tant la feina dels artistes com la de tots els implicats
en el festival .