Veus que no veus

Pepa Plana – Sant Climent Sescebes – 12/07/2024
Presentem la versió femenina de les anomenades “entrades clàssiques”, els números que inicien un espectacle o enllacen escenes. Com canvien i quin significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en comptes de dos pallassos?